SHK20b Music editions of 18th Century II.

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Ratolístková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Michaela Ratolístková
Timetable
Fri 28. 2. 13:00–14:40 N42, Fri 27. 3. 13:00–14:40 N42, Fri 24. 4. 13:00–14:40 N42, Fri 15. 5. 13:00–14:40 N42
Prerequisites
The prerequisite for the course is basic knowledge of music theory and harmony.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Prezentování malé seminární práce + zpětná vazba
  • 2. Ediční zpráva a její náležitosti
  • 3. Práce s online zdroji, databázemi a pomůckami (RISM,...)
  • 4. Náležitosti při zpracování stavu bádání jako doprovodný text edice + prezentace referátů
Literature
  • Kritika hudebního textu : metody a problémy hudební filologie. Edited by Angela Romagnoli - Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. xx, 457. ISBN 8085917572. info
Teaching methods
Discussion, editing, practice and homeworks.
Assessment methods
homeworks during semester (ELF), obligatory presence
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/SHK20b