SJIA033 Závěrečná práce z jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJIA021 Normativní gramatika III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná písemná práce má ověřit znalosti studentů v oblasti normativní gramatiky španělštiny. Předmětem závěrečné písemné práce je látka probraná v Jazykovém semináři I-VI, v Normativní gramatice I-III a v Lexikologii a sématice.
Osnova
  • Test se skládá ze tří bloků: 1) Normativní gramatika (morfologie, syntax, lexikologie a sémantika) 2) Test z lexika + slohová práce 3) Překlad čeština>španělština a španělština>čeština.
Literatura
  • Spitzová, Eva. Semantica espanola. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 63 s. ISBN 80-210-1313-3.
  • Alchazidu, Athena. Practicando el léxico espanol. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 250 s. : i. ISBN 80-210-1649-3.
  • Spitzová, Eva. Sintaxis de la lengua espaňola [3-3338]. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0847-4.
  • Spitzová Eva: Morfología espaňola
Výukové metody
Písemný test k ověření znalostí získaných v předmětech Jazykový seminář I - VI, Normativní gramatika I-III a Lexikologie a sémantika.
Metody hodnocení
V případě nevyhovujícího výsledku z jakékoliv části opakuje student test celý.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.