SJPRA011 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
3 hodiny. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem je ověřit schopnost studentů: a)analýzy textu a diskurzu b)adekvátně přeložit zadané texty, c)opatřit texty dobrovodným komentářem, který se týká problematiky překladu. Píše se před závěrečnou státní zkouškou.
Osnova
  • Klauzurní práce má tři části. 1)Analýza textua a diskurzu. 2)Komentovaný překlad ze španělštiny do češtiny. 3)Komentovaný překlad z češtiny do španělštiny.
Literatura
  • Gran diccionario checo-espaĄol. Tomo primero, A-O : Velký česko-španělský slovník. Díl 1, A-O. info
  • KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 2000. 74 s. ISBN 807184215X. info
  • Gran diccionario checo-espanol. Edited by Josef Dubský. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 1309 s. ISBN 8085927233. info
  • DUBSKÝ, Josef. Velký česko-španělský slovník. Díl 1, A-O : Gran diccionario checo-espaĄol. Tomo primero, A-O. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 1161 s. ISBN 80-200-0367-3. info
  • KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1994. 260 s. ISBN 8085787148. info
Výukové metody
Lze používat dvojjazyčné slovníky. Práce se píše maximálně 4 hodiny (tj. 240 minut).
Metody hodnocení
Při překladu student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a překladatelské schopnosti s konkrétním textem. 1) analýza textu a diskurzu - 20 % celkové známky 2) komentovaný překlad ze španělštiny do češtiny - 40% celkové známky 3) komentovaný překlad z češtiny do španělštiny - 40% celkové známky
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.