TDVDP Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Doktorská práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce, musí obsahovat původní vědecké myšlenky.
Osnova
  • Předkládá se ve třech vyhotoveních buď jako uveřejněná monografie, nebo jako autorský rukopis v minimálním rozsahu 200000 znaků napsaný na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, katedry filozofie, studijní obor filozofie, název práce, jméno autora, jméno školitele a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury.
  • Obhajoba disertační práce Na základě návrhu oborové rady jmenuje děkan dva oponenty práce. Po zpracování posudků stanoví předseda oborové rady termín obhajoby. Obhajoba práce se koná před nejméně pětičlennou komisí jmenovanou děkanem, členy komise jsou oponenti a školitel. Dva členové komise, z toho nejméně jeden oponent musí být z jiné fakulty. Předsedu komise jmenuje rektor. Obhajoba je veřejná, o výsledku jedná komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajným hlasováním. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponentů.
Literatura
  • podle tématu doktorské práce
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou doktorskou práci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/TDVDP