TIM_B_014 Estetické teorie multimédií a synestézie II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednáškového cyklu je poskytnout studentům teoretický, analytický a interpretační rámec pro mediální umění s důrazem na multimediální umění. Kurz představuje úvod do problematiky multimédií v širším kontextu mediálních a uměleckých manifestů i jejich konkrétních aplikací. Ačkoliv se multimédia jeví jako problém krystalizující v oblasti digitálních médií v 80. letech 20. století, v širším „archeologickém“ pohledu lze jejich základní principy odhalovat a spatřovat v umělecko-teoretických přístupech kombinujících různé sféry umění již od 18. století.
Výstupy z učení
- Znalost a schopnost interpretace základních pojmů v historické perspektivě.
- Získání základních konceptuálních nástrojů pro analýzu multimediálního umění.
Osnova
 • - Obraz v hudbě / Hudba pro oči.
 • - Problém kódu. Hudba jako obraz, socha, architektura.
 • - Sound art.
 • - Radio art.
 • - Česká multimediální scéna.
 • - Symbolická komunikace v rámci kultury.
 • - Od abstrakce k algoritmu.
 • - Přirozený svět jako videoklip.
Literatura
  povinná literatura
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon, 1995.
 • FLAŠAR, Martin. Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru. In Musical culture and education in international society. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2010. od s. 82-92.
 • LIESMANN, Konrad Paul. Universum věcí: K estetice každodennosti. Praha : Academia, 2012.
 • FLAŠAR, Martin - HORÁKOVÁ, Jana - MACEK, Petr a kol. Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 • Multimedia : from Wagner to virtual reality. Edited by William Gibson - Randall Packer - Ken Jordan. New York: W.W. Norton, 2002. xxxviii, 4. ISBN 0393049795.
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha: Academia, c2002. ISBN 80-200-1076-9.
 • ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje: znak, reprezentace, iluze, obraz. Praha: Mladá fronta, 2002. Myšlenky. ISBN 80-204-0959-9.
 • LICHT, Alan. Sound Art: Beyond Music, Between Categories. New York: Rizzoli, 2007
 • RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. V Praze: Kant - Karel Kerlický pro AMU, 2007. Disk. Malá řada. ISBN 978-80-86970-31
 • LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha : Prostor 2003.
 • SMOLKA, M. – KOFROŇ, P. Grafické partitury a koncepty. Olomouc: Votobia, 1996.
 • MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde. Praha : Karolinum, 2006.
Výukové metody
Přednáška, průběžné čtení doporučených textů.
Metody hodnocení
- min. 50% docházka
- závěrečný písemný test - Odevzdat rešerše zadaných textů v celkovém rozsahu 10NS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/TIM_B_014