US_188 Cultural institutions in Brno

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Dagmar Koudelková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 N51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení se s významnými muzejními institucemi města Brna.
Syllabus (in Czech)
  • Kurz je zaměřen na vybrané kulturní instituce města Brna, zejména instituce muzejního charakteru, sleduje okolnosti jejich založení, historický vývoj a současnou koncepci rozvoje. Okruhy:
  • Diecézní muzeum
  • Dům umění města Brna
  • Moravská galerie v Brně
  • Moravské zemské muzeum
  • Muzeum Brněnska
  • Muzeum města Brna
  • Technické muzeum
Teaching methods (in Czech)
přednáška, diskuse, exkurze
Assessment methods (in Czech)
Účast ve výuce, aktivní příprava na jednotlivé hodiny, prezentace k vybranému tématu dle domluvy s vyučujícím a dle zadání. Prezentace proběhne v zápočtovém týdnu dne 13. 12.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in three years.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/US_188