UZCJX009 Seminář k magisterské oborové práci

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Balhar, CSc. (přednášející)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
doc. Tobias Scheer (přednášející)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se uskutečňuje formou pravidelných individuálních konzultací, jež mají studentovi přispět k úspěšnému vypracování magisterské oborové práce.
Osnova
  • Český jazyk: 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce). 2. Seznámení s příslušnou odbornou literaturou. 3. Rozbor vlastního materiálu a psaní jednotlivých kapitol. Česká literatura: Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
Literatura
  • Konkrétní literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce, v závislosti na zpracovávaném tématu.
Metody hodnocení
Předpoklady pro získání zápočtu: Napsání magisterské oborové práce, popř. vyhotovení podkladů pro tuto práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Student absolvuje seminář u vedoucího oborové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015.