UZHIA238 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní magisterská zkouška: podmínkou připuštění ke státní magisterské zkoušce je získání předepsaného počtu kreditů (viz výše). Státní magisterská zkouška ověřuje hlubší znalost souvislostí českých a obecných dějin, klade důraz na zvládnutí problematiky studijní specializace a moderního dějepisectví. Ke státní magisterské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu (vzor přihlášky viz webové stránky HÚ), a to do 30. dubna pro červnový termín zkoušek, do 15. května pro zářijový termín zkoušek a do 30. listopadu pro lednový termín zkoušek. Nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem zkoušky je student povinen potvrdit svou účast přihlášením se prostřednictvím IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou pro absolvování je přijetí písemné práce
Poznámka k periodicitě výuky: každý semestr.
Nutno absolvovat příslušný počet výběrových kursů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UZHIA238