UZHIA243 Pedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12 hodin. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZHIA242I Didaktika dějepisu I
Splnění teoretických předmětů pedagogicko-psychologického základu a oborové didaktiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření teoretických znalostí a dovedností v praxi středoškolské výuky.
Výstupy z učení
V průběhu výuky předmětu je student pod dozorem uvádějícího učitele veden k přenosu teoretických znalostí a dovedností do praxe středoškolské výuky. Zvláštní důraz je kladen na problematiku práce s heterogenní třídou a na zohlednění specifických potřeb jednoltivce a kolektivu, na komunikaci ve třídě a na správné stanovení pedagogických a didaktických cílů, metod a forem. Student se také seznámí s běžným provozem školy a s vedením školní a třídní administrativy.
Osnova
  • přenos teoretických poznatků do praxe
  • specifické potřeby učení jednotlivce a kolektivu
  • školní a třídní administrativa, provoz školy
Výukové metody
individuální a tandemová výuka; komunikace s aktéry pedagogického procesu; admnistrativa a provoz školy
Metody hodnocení
Ukončení předmětu na základě zpracování souhrnné zprávy o průběhu praxe a pohovoru s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.