UZPH2102 Problémy ontologie a epistemologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student: zná klíčové problémy současné ontologie a epistemologie; rozumí jejím historickým kořenům, uvědomuje si jejich přesahy a vazby na jiné disciplíny; je schopen využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětu ZSV vyučovaném na středních školách.
Osnova
 • Ontologie a přírodní věda 20. století (hmota, čas, prostor, pohyb).
 • Analytická metafyzika.
 • Analýza znalosti.
 • Revize tradičního přístupu.
 • Teorie pravdy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gnoseologie : od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Edited by Josef Krob. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006. 155 s. ISBN 8021039949. info
 • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2006. xi, 309. ISBN 0415401348. info
 • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xiii, 303. ISBN 0415261074. info
 • KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 312 s. ISBN 8070071680. info
 • LEHRER, Keith. Teória poznania. 1. vyd. Bratislava: Infopress, 1999. 171 s. ISBN 8085402343. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
referát (vystoupení na semináři), závěrečná práce zaměřená na jedno z témat probraných ve výuce. Hodnotit se bude přístupnost, adekvátnost a invence.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/UZPH2102