UZPHK2101 Systematická filozofie I (ontologie)

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
10 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 12:00–13:40 A11, Pá 16. 11. 18:00–19:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student: zná klíčové problémy současné ontologie; rozumí jejím historickým kořenům, uvědomuje si jejich přesahy a vazby na jiné disciplíny; je schopen využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětu ZSV vyučovaném na středních školách.
Osnova
  • Ontologie a přírodní věda 20. století (čas a prostor v relativistické kosmologii).
  • Ontologie a nezodpovězené otázky přírodní vědy (rychlá neutrina, temná hmota apod.).
  • Analytická metafyzika.
Literatura
    doporučená literatura
  • Základy společenských věd, Praha 2004
  • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2006. xi, 309. ISBN 0415401348. info
  • The Oxford handbook of metaphysics. Edited by Michael J. Loux - Dean W. Zimmerman. First published. Oxford: Oxford University Press, 2003. xi, 724. ISBN 9780199284221. info
  • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xiii, 303. ISBN 0415261074. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
závěrečná práce. Hodnotit se bude přístupnost, adekvátnost a invence.
Informace učitele
Požadavky ke zkoušce: Navrhnou vzdělávací obsah pro jeden z tematických bloků ontologie. Stanovit vzdělávací cíle, sepsat osnovu a klíčová slova, formulovat cvičení. Využijte znalosti, které získáte na přednáškách. Základní literatura: Společenské vědy pro střední školy (4. díl). Brno: Didaktis 2011. ISBN: 978-80-7358-175-6 Základy společenských věd, Praha: Eurolex Bohemia 2004, 851 s., ISBN 80-86432-66-1
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.