EN

FF:UZPHK_DMP Magisterská diplomová práce - Informace o předmětu

UZPHK_DMP Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Diplomovou magisterskou práci si zapisují posluchači společně s magisterskou zkouškou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V diplomové práci prokazuje student schopnost kriticky využít zadanou literaturu k formulaci výchozích tezí a k jejich argumentační podpoře a podat jasně strukturovaný výklad stanovené problematiky.
Osnova
  • Minimální rozsah magisterské diplomové práce je 140000 znaků.
  • Práce se odevzdává po dohodě s vedoucím práce (školitelem). Nejzazší termín odevzdání stanoví vedoucí katedry na začátku semestru.
  • Odevzdáním diplomové práce se rozumí nejen její předání v tištěné podobě školiteli, ale také její uložení v elektronické podobě do ISu a vyplnění všech dalších náležitostí Archivu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
samostatná práce a konzultace
Metody hodnocení
Práce se předkládá vedoucímu práce, zveřejňuje v IS MU a obhajuje formou veřejné prezentace s následnou diskusí.
Informace učitele
Postup před obhajobou: 1) diplomovou práci odevzdáte vedoucímu práce 2) naplníte Archiv 3) posudky Vám budou vloženy do Archivu nejpozději 3 dny před konáním obhajoby. Diplomové práce nemusejí být v pevné vazbě, stačí vazba kroužková.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Práce se obhajuje
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/UZPHK_DMP