UZPJ412 Souvislá pedagogická praxe z polštiny

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
2 týdny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/5
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praktyki pedagogiczne ciągłe w ramach kursów języka polskiego dla niepolonistów na UM, nadzorowane przez nauczyciela-opiekuna praktyk.
Opiekun będzie też przeprowadzał hospitacje, na które nawiązywała będzie rozmowa pohospitacyjna.
Po zakończeniu praktykanci otrzymają zaświadczenie o praktykach.
Osnova
  • praktyki pedagogiczne
Literatura
    povinná literatura
  • STEMPEK, Iwona, Anna STELMACH, Sylwia DAWIDEK a Aneta SZYMKIEWICZ. Polski: Krok po kroku A1. 1. vyd. Kraków: Glossa, 2010. ISBN 978-83-930731-0-8.
  • MAŁOLEPSZA, Małgorzata a Aneta SZYMKIEWICZ. Po Polsku 1: podręcznik Nauczyciela. Kraków: Prolog, 2008. ISBN 978-83-60229-22-4.
  • SZYMKIEWICZ, Aneta a Małgorzata MAŁOLEPSZA. Po polsku 1. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 9788360229248.
    neurčeno
  • STELMACH, Anna a Iwona STEMPEK. Polski krok po kroku A2. Kraków: Glossa, 2012. ISBN 978-83-930731-1-5.
  • SERETNY, Anna a Ewa LIPIŃSKA. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, 2005. 329 s. ISBN 8324205055. info
Výukové metody
praktyki, rozmowa pohospitacyjna, seminarium metodologiczne (w ramach przedmiotu UZPJ_413)
Metody hodnocení
odbycie praktyk w pełnym zakresie
Informace učitele
Przedmiot obowiązkowy do zapisania wraz z praktykami: UZPJ_413.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.