VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu:
pozná problematiku vývoje literatury v dějinách kultury;
osvojí si charakteristiky významných děl světové a české literatury v kontextu;
osvojí si zásady pro tvorbu textů vybraných žánrů;
pozná problematiku dosažitelnosti významných literárních děl v českých nakladatelstvích, edicích a překladech.
Osnova
  • Chronologický výklad literárních směrů v kulturním kontextu od antiky po současnost.
  • Sledování vybraných souvislostí s dějinami vědění, dobovými způsoby práce s informacemi: vznik dobových encyklopedií a výkladových slovníků.
  • Interpretace vybraných charakteristických literárních děl jednotlivých období a směrů: práce s texty primární a sekundární literatury a úryvky z nich.
  • V seminární části kurzu jsou získané poznatky aplikovány při psaní seminárních prací.
Literatura
  • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1996. 340 s. ISBN 80-85787-99-7. info
  • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. 2, Podzim středověku a renesance. Edited by Otakar Mališ. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 492 s. : i. ISBN 80-86022-30-7. info
  • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Vyd. 1. Jinočany: H&H, 2005. 678 s. ISBN 8073190117. info
  • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 582 s. ISBN 9788020016553. info
  • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. 1-2. (1) Česká literatura v letech 1905-1923. (2) Česká literatura v letech 1924-1934 1. vyd. Praha: Academia, 2010, 2014. 627 s., 622 s. ISBN 9788020017925, 9788020022967.
  • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny "nové" moderny (3). Česká literatura v letech 1935-1947. 1.vyd. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368
  • LEHÁR, Jan a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1078 s. ISBN 978-80-7106-963-8
  • BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Translated by Stanislav Pavlíček. První vydání v českém j. 217 stran. ISBN 9788073633028. info
  • KUČERA, Martin. Kultura v českých dějinách 19. století : ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 619 s. ISBN 9788020019622. info
  • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
  • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
  • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. s. 740-145. ISBN 9788072945658. info
  • Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Edited by Ehrhard Bahr - Franz H. Bäuml - Friedrich Gaede - Gerd Hillen, Transl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 382 s. ISBN 8024610175. info
  • BAHR, Ehrhard a Wulf KÖPKE. Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Translated by Markéta Kachlíková. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 439 s. ISBN 8024610485. info
  • BAHR, Ehrhard a Otto F. BEST. Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Translated by Petra Köpplová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 539 s. ISBN 9788024613574. info
  • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 3., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2009. 920 s. sine. ISBN 978-80-86791-71-5. info
  • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
  • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  • VLAŠÍN, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha. Československý spisovatel. 1984. 465 s. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie
  • HRALA, MIlan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 271 s. ISBN 8024603861.
  • PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství : 1949-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 649 s. ISBN 9788020024077. info
  • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 9788072037766. info
  • HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint ; Manýrismus v literatuře : Manýrismus v literatuře (Přít.) : Die Welt als Labyrinth (Orig.). Vyd. 1. Praha: Triáda, 2001. 599 s. : i. ISBN 80-86138-21-6. info
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, diskusi ve výuce i individuální práci studentů. Zahrnuty jsou historický výklad, užití vybraných děl primární a sekundární literatury a jejich úryvky.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je vypracování seminární práce a složení zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA03

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:35, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému