VIKBA04 Metody knihovnické práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům přehled o změnách v práci knihoven po roce 1989, seznámit je s novými metodami a standardy knihovnických a informačních služeb. Přiblížit jim práci knihovny jako kulturního, vzdělávacího a informačního centra regionu. Na konci kurzu budou studenti znát služby a procesy realizované v knihovnách, systém knihoven v ČR a budou mít přehled o základní legislativě.
Osnova
 • Role knihovníka, funkce knihoven. Historie českého knihovnictví. Vývoj knihovnictví po roce 1989 v ČR. Koncepce rozvoje knihoven. Legislativa, standardy. Systém knihoven. Knihovnické a informační služby. Informační vzdělávání. Měření výkonu knihoven. Trendy ve vývoji knihoven.
Literatura
  povinná literatura
 • Knihovnické fondy, procesy a služby. Brno: Citace.com, 2018. 978-80-88071-03-7.
 • Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA. Edited by Christie Koontz - Barbara Gubbin. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012. 203 s. ISBN 9788070506127. info
 • Koncepce rozvoje knihoven (aktuální verze)
  doporučená literatura
 • Informace pro knihovny na webu Národní knihovny ČR (http://knihovnam.nkp.cz)
 • CASSELL, Kay Ann a Uma HIREMATH. Reference and information services in the 21st century : an introduction. 2nd ed. London: Facet Publishing, 2009. xvii, 461. ISBN 9781856046886. info
 • Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : organizace a metodika (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_metpokyny.htm)
 • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, doporučená literatura, exkurze
Metody hodnocení
písemný test (volitelně ústní zkouška) praktické úkoly
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA04

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému