CS

FF:VIKBB57 Community Curatorship - Course Information

VIKBB57 Community Curatorship

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/30/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Eva Víchová (lecturer)
Supervisor
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 20. 9. 14:00–15:40 VP, Thu 27. 9. 14:00–15:40 VP, Thu 4. 10. 14:00–15:40 VP, Thu 11. 10. 14:00–15:40 VP, Thu 1. 11. 14:00–15:40 VP, Thu 22. 11. 14:00–15:40 VP, Thu 6. 12. 14:00–15:40 VP, Thu 13. 12. 14:00–15:40 VP
Prerequisites (in Czech)
VAŠE PŘÍTOMNOST:během semestru se sejdeme celkem osmkrát v seminární místnosti KISKu (viz výše ROZVRH). Jelikož budeme stavět na interakci a invenci skupiny, je žádoucí zúčastnit se alespoň sedmi setkání. Dálkoví studenti se mohou předem domluvit na konkrétních absencích a způsobu zapojení. PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ: čas od času bude žádoucí popatřit na doporučený text či video (cca 15-40 minut, dle osobní zdatnosti a osobního zájmu). OCHOTA VYZKOUŠET SI KOMUNITNÍ INTERVENCI V AKCI: věci, o kterých budeme mluvit, vyzkoušíme v závěrečném projektu (komunitní akce pro KISK).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 14/20, only registered: 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je nahlédnout pojem a fenomén komunity z různých perspektiv a přemýšlet o jeho možnostech v různých oblastech, které se našeho oboru týkají (inf. management, veřejné a komunitní knihovnictví, design, vzdělávání, marketing, profesní rozvoj ...). Důležitá je diskuse ve skupině a možnost věci zkoumat a zkoušet.
Syllabus (in Czech)
 • Background a mindset: koncepty, principy, oblasti

 • "Využitá" komunita: společenství, management a marketing

 • Komunitní knihovnictví

 • Katalyzátorem učení: komunita, (sebe)vzdělávání, odbornost, profesní rozvoj

 • O něco lepší svět: komunita, design, sociální inovace

 • Káva s experty a praktiky kolem komunit

 • Komunitní mapování, plánování, rozvoj a správcovství

 • Workshop I - komunitní projekty: hra a smysl

 • Worskhop II - komunitní projekty: dramaturgie, zážitek

Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava je prokládána příklady z praxe a zkušenostmi studentů. Předpokládá se diskuse nad nabídnutými zdroji. Cílem je mentorovaná spolutvorba, díky níž by měl do konce semestru vzniknout návrh na jeden či více projektů (aktivit, formátů), které podpoří komunitní prostředí KISKu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: interaktivní bloková výuka.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VIKBB57