VIKBB64 Educating libraries

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/5. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alžběta Šašinková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alžběta Šašinková
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Sat 9:10–14:05 B2.32
Prerequisites
The predispositions for the course are interest in libraries and a basic knowledge of the elementary function of libraries. The course is practically oriented and thus a completed internship in a library of any kind is helpful.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
- To identify the basic function of libraries in a modern society. - To distinguish the fundamental and the optional roles of libraries and to learn how the educational process of various target groups is lead in libraries. - To learn to use methodical approach to the visitors' key competences, such as: information literacy, multicultural thinking, intergeneration learning, active citizenship support etc. - To learn what tools may be used in order to enhance collaboration between libraries, other institutions and the founder. - Strategy design of an educating library.
Syllabus
  • - Library of today and tomorrow: what is the actual role of libraries? - Library, media, internet and its use: how can a library enhance its users' media literacy? - Library and the multicultural society: how can a library enhance the tolerance for diversity? - Library and various generations: how can a library encourage the development of intergeneration relations in its community? -E-learning: Financial literacy and how to raise it? -E-learning: Language skills and how to raise it in communities?
Literature
    recommended literature
  • HCD: Design zaměřený na člověka (IDEO, dostupné z eknihy.knihovna.cz)
  • Knihovny a vzdělávání (metodická příručka) - dostupné po přihlášení z www.biblioeduca.cz
    not specified
  • Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven (dost. z http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf )
Teaching methods (in Czech)
Předmět je vyučován v pěti blocích, které jsoukoncipovány jako kreativní, prakticky orientované workshopy s externími lektory. Výuka probíhá pouze 5x za semestr, je však doplněna povinným splněním 80 % e-learningové formy kurzu, 90minutové konzultace v průběhu semestru a závěrečného kolokvia, které proběhne ve zkouškovém období, na němž budeme procházet vaše výstupyz e-learningu a hodnotit se.
Assessment methods
Active attendance at the workshops is required and the quality of the e-learning tasks are evaluated.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://www.biblioeduca.cz

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/VIKBB64