VIKMB59 Dlouhodobá zahraniční stáž

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je možné úspěšně ukončit pouze v případě úspěšně absolvované zahraniční stáže v délce minimálně 2 měsíce.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen výhradně studentům, kteří v daném semestru absolvují zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+ nebo podobném programu v délce minimálně 2 měsíců. Zápis je možný pouze na základě Learning Agreementu schváleného všemi stranami.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.