Va2 Analytický seminář ke Geografii Vietnamu a jihovýchodní Asie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
k přihlášení je nezbytné absolvování nebo paralelní přihlášení do předmětu Vs2 Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je četba, analýza, diskuse a vlastní kritický komentář nebo posouzení různě zaměřených odborných publikací ke geografii Vietnamu a zemí jihovýchodní Asie. Výsledky jsou individuální práce a její stručná prezentace v bodech + diskuse k prezentacím ostatních. Kurz Analytický seminář ke geografii Vietnamu a zemí jihovýchodní Asie je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky. Kurz mohou navštěvovat i studenti jiných studijních programů.
Výstupy z učení
Student bude na konci předmětu schopen:
- vyhledávat klíčové části textů v odborné literatuře
- předkládat a prezentovat vlastní strukturované přehledy dat a analýzy nebo vlastní komentář
- vyslechnout diskusi kolegů k vlastní prezentaci
- zohlednit odlišné názory z diskuse ve výsledné seminární práci
Osnova
 • - směry geografie, jejich předmět a výkladové postupy
 • - přírodní podmínky a jejich změny
 • - související hospodářské podmínky
 • - populace a demografický vývoj
 • - data a metodické problémy
 • - případové studie
 • - srovnání Vietnamu a jednotlivých zemí
Literatura
 • Parker, Edward. Countries of the World - Vietnam. London: Evans Brothers, 2005.
 • Wong, Taii-Chee and J. Rigg. Asian Cities, Migrant Labour and Contested Spaces. London - New York: Routledge, 2013.
 • Chapman, Graham P. and K. M. Barker (eds.). The Changing Geography of Asia. London - New York: Routledge, 1992.
 • Watter, R. F. and T. G. McGee (eds.). Asia-Pacific. New Geographies of the Pacific Rim. Vancouver: UBC Press, 1997.
 • Goodman, Jim. Delta to delta: The Vietnamese move South. Hanoi: The Gioi Publishers, 2015.
 • Lê Bá Thảo. Vietnam. Pays et régions géographiques. Hanoi: Editions Thế Giới, 2017.
Výukové metody
Každý posluchač si přečte jednu knihu nebo několik článků, prezentuje základní témata a závěry publikace, které se na semináři analyzují. Obsah diskuse pak zahrne do seminární práce o publikaci. Práce by měla s pomocí další literatury propojovat věcná data reálií, odborné přístupy disciplíny a různé názory zmíněné v diskusi.
Metody hodnocení
aktivní účast, samostatná četba, draft s hlavními tezemi vybrané publikace a jeho prezentace, vypracování a odevzdání seminární práce se zahrnutím diskuse
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.