Vj5 Pokročilá lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:40 J201
Předpoklady
absolvování Vj3 Lexikologie vietnamštiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navazující systematická analýza druhů a původu slov ve vietnamštině. Kurz dále rozvíjí rámec základních znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek založených na předmětu Vj3. Kurz Pokročilá lexikologie vietnamštiny je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- popsat způsoby tvorby moderní odborné terminologie ve vietnamštině a vysvětlit konkrétní příklady významových posunů při aktualizaci historické terminologie v současnosti;
- analyzovat tradiční významové kontexty vietnamských a sinovietnamských slov;
- popsat rozdíly podob vybraných slov ve vietnamských dialektech;
- analyzovat nejběžnější vietnamská osobní a místní jména s pomocí osvojených teoretických a terminologických poznatků;
- rozpoznat a částečně aktivně ovládat další vybrané prostředky vietnamské frazeologie.
Osnova
 • - tvorba moderní terminologie
 • - příklady rozdílů původních a nových významů slov
 • - vietnamská slabika v poezii (rýmovníky)
 • - vietnamská dialektologie
 • - pokročilá frazeologie
 • - onomastika vietnamských osobních jmen v historickém pohledu
 • - toponymie (toponomastika) Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Lê Đình Khẩn. 2002. Từ vựng gốc hán trong tiếng Việt. The Stock of the Sino-original Vocabulary in Vietnamese. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Zheng, Yangwen + Macdonald, Charles J.-H. (eds.). 2010. Personal Names in Asia. History, Culture and Identity. Singapore: NUS Press.
 • Cao Xuân Hạo. 2001. Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/Vj5