PSB_74 Psychologie reklamy

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Petr Přehnil, Ph.D. (přednášející), PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
So 2. 4. 9:00–18:00 48, Ne 3. 4. 10:00–19:00 48
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Program seminářů 1. ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ Jak reklama funguje a proč ? Historie reklamy David Ogilvy Ogilvy reklamě, Management Press 1996, str. 7 - 30 2. PROČ A JAK VZNIKÁ ZADÁNÍ CÍLE - kreativní zpracování - mediální mix - zpětná vazba David Ogilvy Ogilvy reklamě 3. ČEHO VYUzÍVÁ REKLAMA - čeho vyuzívat nesmí ( podprahových sdělení ) - vyuzití známých osobností - vyuzití autorských děl - vyuzití času, ve kterém se R děje ( např. volby ) Petr Přehnil - Reklama a soutěz, Trizonia Praha 1995 4. HUMOR V REKLAMĚ - film 5. NELEGÁLNÍ ZPŮSOBY REKLAMY - černý výlep nekalá soutěz - neoprávněné uzití díla - nepravdivé informace - pouze část informací o produktu Obchodní zákoník v platném znění, ust § 42 an., Autorský zákon 6. PRESENTACE METODA PŘÍMÉHO PRODEJE - předvádění zbozí - sampling ( reklamní vzorky ) - spotřebitelská soutěz 7. PRODEJNÍ CHOVÁNÍ skolení zaměstnanců - vizuální styl - asertivita - prodejní místo 8. PUBLIC RELATIONS - komunikace s veřejností - krizová komunikace - povědomí o značce - neformální způsob obchodování ( akce ) 9. MÉDIA, MEDIÁLNÍ MIX - hlavní nosiče ( above the line ) - podčarové nosiče ( bellow the line ) - zpětná vazba, průzkumy Petr Přehnil - Reklama a soutěz, Trizonia Praha 1995, str. 56 an. 10. SKRYTÁ REKLAMA, NEKALOSOUTĚzNÍ JEDNÁNÍ - formy skrývání ( povinnost označení ) - srovnávací reklama - zlehčování - podplácení Obchodní zákoník v platném znění, ust § 42 an., 11. VZOROVÁ KAMPAŇ fiktivní produkt, studenti ji ztvární a naplánují 12. DOTAZY
Informace učitele
Seznam doporučené studijní literatury 19. srpna 2001 JUDr. Petr Přehnil, Ph.D. Ogilvy o reklamě - David Ogilvy, Management Press, Praha 1996 Reklama a soutěz - Petr Přehnil, Trizonia, Praha 1995 Moderní reklama umění zaujmout, Don E. Schultz, GRADA Publishihg, Praha 1995 Slovník vizuální komunikace, Fassati, Tomás, Institut informační designu, 1998 Lexikón symbolov, Hans Biedermann, Obzor Bratislava 1992 Obchodní zákoník v platném znění Autorský zákon v platném znění č.121/2000 Sb. http://www.desmuz.leknet.cz http://www.fotograff.cz http://www.petit.cz http://www.znalectvi.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2005/PSB_74