KPI11 Information Literacy Course

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Hornochová (seminar tutor)
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová (seminar tutor)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (seminar tutor)
Mgr. MgA. Michal Maruška (assistant)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (lecturer)
Mgr. Petr Křivánek (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT.& Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích. Po absolvování našeho eLearningového kurzu by student měl být schopen:
definovat hlavní koncepty výzkumného tématu, určit své informační požadavky
vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
umět informace vyhodnotit, efektivně je organizovat a využít
chápat rozdíl mezi vyhledávacími nástroji v elektronických informačních zdrojích
využívat pro studium a praxi elektronické informační služby knihoven
pracovat s odborným textem
orientovat se ve službách Internetu
rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií
Syllabus (in Czech)
 • E-learningový kurz, rozdělen na 13 tématických celků:
 • Úvodní modul
 • Definování problému a práce s tématem
 • Kde hledat informace I
 • Kde hledat informace II
 • Jak informace hledat
 • Elektronické informační zdroje: využití pro život I
 • Elektronické informační zdroje: využití pro život II
 • Vyhledávací nástroje na internetu I
 • Vyhledávací nástroje na internetu II
 • Informační etika a hodnocení informací
 • Jak správně citovat?
 • Jak efektivně číst odborné texty a správně psát seminární a diplomové práce?
 • Závěrečný modul
Assessment methods (in Czech)
Distanční online forma výuky, skládá se ze 13 tématických modulů.
Povinnosti k ukončení předmětu:
- závěrečný test (A 100 – 93 bodů, B 92 – 85 bodů, C 84 – 77 bodů, D 76 – 69 bodů, E 68 – 61 bodů, F 60 – 0).
- termínované průběžné práce - písemný úkol nebo test (vždy u konkrétního modulu uvedeno zadání a termín odevzdání).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: celý předmět je formou eLearningu.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/KPI11