NJDSL4_11 Working with the Text II

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies – Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies – Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Předpokládá se samostatná aktivní práce na stanoveném disertačním tématu, vlastní iniciativa při navrhování adekvátních postupů a jejich pravidelné konzultování se školitelem a případně dalšími odborníky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Semináře zastřešují hlavní část odborné práce směřující k vyhotovení doktorské disertace. Pro úspěšné zvládnutí s tím spojených úkolů se předpokládá pravidelná účast na individuálních konzultacích i společných seminářích, prezentování konkrétních fází práce od úvodních rešerší, studia primárních textů i sekundární literatury, diskuze teoretických i technických problémů zkoumání až po přípravu konečné podoby práce. Během studia se předpokládá průběžná prezentace dílčích výsledků práce jak formou článků v odborných časopisech, tak příspěvků na konferencích či specializovaných kolokviích (tyto jsou zapisovány jako zvláštní předmět).
Syllabus (in Czech)
  • Semináře zastřešují hlavní část odborné práce směřující k vyhotovení doktorské disertace. Pro úspěšné zvládnutí s tím spojených úkolů se předpokládá pravidelná účast na individuálních konzultacích i společných seminářích, prezentování konkrétních fází práce od úvodních rešerší, studia primárních textů i sekundární literatury, diskuze teoretických i technických problémů zkoumání až po přípravu konečné podoby práce. Během studia se předpokládá průběžná prezentace dílčích výsledků práce jak formou článků v odborných časopisech, tak příspěvků na konferencích či specializovaných kolokviích (tyto jsou zapisovány jako zvláštní předmět).
Literature
  • Specifická odborná literatura se odvíjí od konkrétních disertačních témat
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/NJDSL4_11