CJDY24 Teaching

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language – Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Supplier department: Department of Czech Language – Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Part of the scientist's curriculum is also the ability to teach others.
Learning outcomes
Learning outcomes of the course is the teaching of at least one course.
Syllabus (in Czech)
  • Student vytvoří sylabus výběrového semináře tematicky zaměřeného na oblast zpracovávanou v disertaci. Náhradou za výše uvedené se student zapojí do výuky podle aktuálních potřeb pracoviště.
Literature
  • v závislosti na volbě tématu
  • Literaturu navrhuje student a doplňuje školitel a vedoucí studijní skupiny
Teaching methods (in Czech)
konzultace se školitelem/vedoucím studijní skupiny, hospitace
Assessment methods (in Czech)
poskytnutí zpětné vazby po hospitaci
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024, Autumn 2024, Spring 2025.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/CJDY24