CJBC574 Postapokalyptická literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Kateřina Malec Houfková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 D22
Předpoklady
Tento kurz nemá žádné prerekvizity, lze si ho tedy zapsat i pokud jste neabsolvovali předchozí kurz Postapokalyptická literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
▪ Vymezení a ujasnění pojmu postapokalyptická literatura v kontextu fantastické literatury a sci-fi.
▪ Osvojení si základů historie a vývoje tohoto žánru ve světovém a v českém kontextu.
▪ Seznámení se s díly významných českých i světových autorů žánru.
▪ Interpretace primárních textů v kontextu ekologických, sociálních i kulturních témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
▪ orientovat se v základní české i světové literatuře žánru postapokalyptické literatury;
▪ vymezit tento subžánr v rámci fantastické literatury jako celku;
▪ orientovat se v teorii žánru a aplikovat ji na konkrétní primární texty.
Osnova
 • Kompletní osnova viz e-learning.
 • Četba:
 • Edgar Allan Poe: Rozhovor Eirose s Charmionem (v originále The Conversation of Eiros and Charmion, 1839), Maska červené smrti (v orig. The Masque of the Red Death, 1842)
 • Herbert George Wells: Stroj času (v orig. The Time Machine, 1895)
 • Jack London: Rudý mor (v orig. The Scarlet Plague, 1912)
 • John Christopher: Smrt trávy (v orig. The Death of Grass, 1956)
 • Egon Bondy: Nepovídka (1983)
 • Margaret Atwood: Přežívá nejsmutnější (v orig. Oryx and Crake, 2003)
 • Petra Stehlíková: Naslouchač (2016)
Literatura
  doporučená literatura
 • Dystopia, science fiction, post-apocalypse : classics - new tendencies - model interpretations. Edited by Eckart Voigts-Virchow - Alessandra Boller. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2015. 430 stran. ISBN 9783868215656. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae; 433. ISBN 978-80-210-7871-0. Digitální knihovna FF MU info
 • Green planets : ecology and science fiction. Edited by Gerry Canavan - Kim Stanley Robinson. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2014. xii, 295. ISBN 9780819574268. info
 • CURTIS, Claire P. Postapocalyptic fiction and the social contract : "we'll not go home again". Lanham: Lexington books, a division of Rowman & Littlefield publishers, inc., 2010. ix, 199. ISBN 9780739142035. info
 • NEFF, Ondřej. Tři eseje o české sci-fi. Praha: Československý spisovatel, 1985. info
Výukové metody
seminář, diskuze, četba primární literatury, interpretace textů, e-learning
Metody hodnocení
Četba na semináře a aktivní zapojení se do diskuze, vyplnění úkolů v e-learningu, seminární práce na zvolené téma (6-10 NS).
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=5950
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBC574