CJJ11 Morfologie – přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 125 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 61/125, pouze zareg.: 0/125, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/125
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními koncepty morfologie. Student by měl být schopen je aplikovat na konkrétní jazykový materiál.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- identifikovat morfémy uvnitř slov a klasifikovat je;
- definovat různé typy alomorfie;
- porozumět rozdílu mezi afixálními a neafixálními morfémy;
- formulovat základní principy flexe a derivace;
- porozumět principům seřazování morfémů a odvodit je.
Osnova
 • 1. Dekompozice slov na morfémy.
 • 2. Typy morfémů.
 • 3. Morfologie a fonologie 1: alomorfie.
 • 4. Morfologie a fonologie 2: neafixální morfémy, morfonologická pravidla.
 • 5. Morfologie a syntax 1: flexe vs. derivace.
 • 6. Morfologie a syntax 2: seřazení morfémů.
 • 7. Morfologie a syntax 3: kompozita.
Literatura
  povinná literatura
 • Fábregas, A. & S. Scalise: Morphology: From Data to Theories
  doporučená literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
  neurčeno
 • HASPELMATH, Martin a Andrea D. SIMS. O čem je morfologie. Translated by Aleš Klégr - Kateřina Vašků. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 376 stran. ISBN 9788024625041. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému ukončení kurzu je zvládnutí závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.