FJ2B0213 Interprétation et traduction d'auteurs francophones contemporains

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Comprendre la problématique des littératures francophones - Traduire les auteurs francophones choisis
Výstupy z učení
- Compréhension de la problématique des littératures francophones - Traduction des auteurs francophones choisis
Osnova
  • 1) Littérature du Maghreb 2) Littérature de l'Afrique subsaharienne 3) Littérature du Québec 4) Littérature caribéenne
Literatura
  • VURM, Petr. Anthologie de la littérature francophone. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 142 s. ISBN 978-80-210-7091-2. Digitální knihovna FF MU info
  • L'humour et l'ironie en littérature francophone subsahariennedes enjeux critiques à une poétique du rire. Edited by Vincent Simédoh. New York: Peter Lang, 2012. ix, 169 p. ISBN 9781453909027. info
  • BOUGUERRA, Mohamed Ridha. Histoire de la littérature du Maghreb : littérature francophone. Edited by Sabiha Bouguerra. Paris: Ellipses, 2010. 255 stran. ISBN 9782729855666. info
  • JOUBERT, Jean-Louis. Littérature francophone : anthologie. Paris: Nathan, 2002. 448 s. ISBN 2288824018. info
  • JOUBERT, Jean-Louis. Littérature francophone :anthologie. Paris: Nathan, 2002. 448 s. ISBN 2-288-82401-8. info
Výukové metody
- Préparation théorique - Cours magistraux - Ateliers de traduction
Metody hodnocení
- Projet de traduction - Traductions partielles - Exposé sur un auteur et sur la traduction d'un de ses textes
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ2B0213