PSBB051 Psychologické charakteristiky filmových postav

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Katarína Kemková (přednášející)
Bc. Martin Chromčák (pomocník)
Mgr. Antonín Sokol (pomocník)
Mgr. Radek Šíp (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:00–19:40 L35
Předpoklady
! PS_BB003 Psych. char. film. postav
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty systematickému pozorování filmového materiálu a jeho kritické analýze v kontextu klinických projevů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1) Použít informace o teoretických základech filmů k hlubšímu pochopení promítaných děl.
2) Interpretovat klíčové okamžiky vybraných děl světové kinematografie.
3) Vytvořit stručný psychologický profil filmové postavy.
Osnova
  • 1. Seznámení účastníků se základními pravidly a požadavky předmětu
  • 2. Představení základních pojmů filmové teorie
  • 3. Teorie rozboru filmového díla
  • 4. Tvorba psychologického profilu
  • 5. Practický rozbor vybraných děl
Literatura
  • PONDĚLÍČEK, Ivo. Film jako svět fantómů a mýtů. Praha: Orbis, 1964. info
  • PONDĚLÍČEK, Ivo. Svět k obrazu svému :příspěvky k filmovému vědomí a videokultuře 1962-1998. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archív, 1999. 356 s. ISBN 80-7004-097-1. info
  • PONDĚLÍČEK, Ivo. Bergmanův filosofický film a problémy jeho interpretace. Praha: Filmový ústav, 1967. info
Výukové metody
Vyučovací metody: přednášky, skupinové práce, diskuze, práce s odbornou literaturou
Metody hodnocení
Požadavky ukončení:
1. aktivní účast na výuce - min. 80%
2. závěrečný (skupinový) projekt - rozbor filmu
3. seminární práce - psychologický profil vybrané filmové postavy
Informace učitele
Pro získání zápočtu z kurzu je nutná alespoň 80% aktivní účast na semináři a vypracování seminární práce ve formě úvahy k diskutovanému tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.