ESDS11 Sémiotická a strukturní analýza

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Částečné splnění disertačního úkolu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Jen pro doktorandské studium !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je 1. představit sémiotiku jako živý obor nabízející nosné pojmy pro estetickou analýzu, 2. nabídnout umění i jeho kritiku jako znakovou aktivitu svého druhu. K uvedeným bodům jsou průběžně přižazovány teorie, pojmy a metody.
Výstupy z učení
Student je schopen elementární sémiotické analýzy uměleckého díla.
Osnova
 • znak, znakovost syntax, sémantika, pragmatika Peirce, Saussure, Frege význam a umělecká kritika role epistemologie v sémiotice kódy, dekódování abdukce, odvození na základě nejlepšího vysvětlení konstruktivismus realismus estetický, modernismus gestalt emotivně-hodnotový znak sémantické gesto příznakovost – bezpříznakovost archetyp type – token – tone
Literatura
 • SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. info
 • NAGEL, Ernest a James R. NEWMAN. Gödelův důkaz. Edited by Douglas R. Hofstadter. 1. vyd. Brno: Vutium, 2003. xxiii, 126. ISBN 80-214-2369-2. info
 • PEIRCE, Charles Sanders. Sémiotika. Edited by Bohumil Palek. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. viii, 335. ISBN 8071843563. info
 • PEIRCE, Charles Sanders. Sémiotika. Edited by Bohumil Palek. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. viii, 335. ISBN 8071843563. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021005661. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 233 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245-X. info
 • KARBUSICKÝ, Vladimír. Grundriss der musikalischen Semantik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. ix, 316 s. ISBN 3-534-01785-4. info
 • ECO, Umberto. A theory of semiotics. 1st Midland book ed. Bloomington: Indiana University Press, 1979. ix, 354. ISBN 0253359554. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí : teorie jedné komunikační formy. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 242 s. info
 • ECO, Umberto. Einführung in die Semiotik. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. ISBN 3-7705-0633-2. info
Výukové metody
Odborný výklad v hodině, diskuse.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemným textem.
Informace učitele
http://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ESDS11