FJ1A032 Francouzská morfologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.24
Předpoklady
Není
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do francouzské morfologie.
Výstupy z učení
Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.
Osnova
  • Základní pojmy z morfologie (morfém, alomorf, slovní kořen, afix). Tvoření nových slov ve francouzštině (derivace, kompozice, přejímání, neologismy, zkratky). Odhadování neznámých slov ve francouzském textu. Podstatné jméno. Nominalizace.
Literatura
  • Grevisse M.-Goose A.: Nouvelle grammaire française, De Boeck, Bruxelles, 1995 Ducháček O.- Bartoš J.: Grammaire du français contemporain, SPN, Bratislava, 1977 BÉCHADE, Hervé-D. Grammaire française. Paris: Presses universitaires de France, 1994. xviii
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na různých typech textů a jazykových registrů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech a cvičeních. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací konkrétním textem.
Metody hodnocení
Student získává nárok na zápočet za aktivní účast v semináři (80%) a po úspěšném absolvování testu (úspěšnost 60%), kde prokazuje schopnost rozebrat a zdůvodnit jevy, které jsou, anebo nejsou v souladu s normou. V nerozhodných případech může vyučující studenta požádat také o doplňkový pohovor nad prezentací seminární práce, kterou studenti vypracují během semestru.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je součástí souborné zkoušky. Pro zápis do předmětu nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJIA010.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/FJ1A032