CJLB601 Selective Survey of World Literature II

Faculty of Arts
Spring 2023

The course is not taught in Spring 2023

Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 170 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/170, only registered: 0/170, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/170
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Students will master an overview of significant schools of thought, figures, and works of the history of the individual national literatures (Greek, Roman, English, American, German, Scandinavian, French, Russian, and Polish) – from classical antiquity to the Enlightenment (Selective survey of world literature I) and from the Enlightenment to 1945 (Selective survey of world literature II).
Learning outcomes
The newly acquired knowledge will enhance the students’:
- understanding of the significance of world literature for the development of Czech literature in the Central European cultural area;
- will be able to compare the transformation of national literature in relation to literary events and extra-literary impulses;
- apply their knowledge in other literary-history courses;
- will be able to understand the changes of Czech literature in a transnational context.
Syllabus
 • 1. Old Russian Literature in comparative context (prof. Pospíšil).
 • 2. The Golden Age of Russian Literature: Romanticism and Realism (prof. Pospíšil).
 • 3. 19th-century Polish literature – forms of Romanticism a Realism (dr. Buchtová).
 • 4. I-world-word (anthropos-kosmos-logos)- o poetry from Romanticism to Unanimism and Cubism (prof. Kyloušek).
 • 5. I-world-word anthropos-kosmos-logos - on poetry and narrative perspective in Balzak, Stendhal, Alain-Fournier, Proust (prof. Kyloušek).
 • ž. Gothic novel and aesthetic of the macabre; translations from world literature in Odeon publishing house (dr. Koten).
 • 7. Breakout of Modernism in Scandinavia (1860–1890). From Norwegian national revival to critical Realism and Naturalism (doc. Juříčková).
 • 8. Masters of 19th-century English novel (dr. Čech).
 • 9. Victorian Era (1837–1901) in English literature – Ch. Dickens, G. Eliot. L. Stevenson, R. Kipling, G. B. Shaw, O. Wilde ad. (dr. Čech).
 • 10. Views on German literature in Czech lands (dr. Budňák).
 • 11. Spanish literature on the turn of 19th and 20th century (dr. Alchazidu).
 • 12. British Modernist novel and interwar period in American literature (dr. Kačer).
Literature
  recommended literature
 • MÜHLBERGER, Josef. Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939. Translated by Veronika Dudková. Ústí nad Labem: Albis International, 2006. 401 s. ISBN 8086971112. info
 • Dějiny německé literatury : kontinuita a změna : od středověku po současnost. Edited by Ehrhard Bahr - Franz H. Bäuml - Friedrich Gaede - Gerd Hillen, Transl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 382 s. ISBN 8024610175. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. s. 421-837. info
  not specified
 • SVATOŇ, Vladimír. Na cestě evropským literárním polem : studie z komparatistiky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 216 stran. ISBN 9788073087463. info
 • KROLOP, Kurt. O pražské německé literatuře. Edited by Jiří Stromšík. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2013. 117 s. ISBN 9788086911427. info
 • Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. Edited by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163. info
 • SVATOŇ, Vladimír, Anna HOUSKOVÁ and Oldřich KRÁL. Mezi okrajem a centrem : studie z komparastiky. Vyd. 1. Pardubice: Nakladatelství Mgr. Marie Mlejnkové, 1999. 227 s. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 136 s. ISBN 8021017708. info
 • STROMŠÍK, Jiří. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi : (kapitoly z německé literatury). Edited by Václav Maidl. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1994. 348 s. ISBN 8085787687. info
 • SVATOŇ, Vladimír. Epické zdroje románu :z teorie a typologie ruské prózy. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993. 139 s. ISBN 80-85778-00-9. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Assessment: A test in the e-learning system. In order to pass, students need to score at least 60% in the test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
The course is taught: every week.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4477

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/CJLB601