VIK11A11 Počítačová gramotnost I.

Filozofická fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Šmarda (cvičící)
Garance
PhDr. Pavla Kánská
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Bednářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za úkol seznámit studenty s funkcí a různými způsoby využití počítače. Je zaměřen především prakticky. Formou počítačových cvičení mají studenti získat základní návyky, nutné pro obsluhu počítače, jako je ovládání grafických uživatelských rozhraní pomocí myši a klávesnice, spouštění aplikací ve víceúlohových operačních systémech, získání základního přehledu o hardware a periferiích počítače z hlediska uživatele, orientace v prostředí počítačových sítí, především WWW, schopnost správně zvládnout chybové stavy počítače a pod. Výklad není zaměřen na konkrétní aplikace, ale na typy aplikací, se kterými se uživatel může setkat. Cílem je, aby se student při setkání s konkrétním programem rychle zorientoval a byl schopen ho využívat.
Literatura
  • HLAVENKA, Jiří. Jak na počítač : poprvé u počítače. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. 116 s. ISBN 8072262556. info
  • HLAVENKA, Jiří. Texty v programu Word. Illustrated by Jakub Dvorský. Praha: Computer Press, 1999. 95 s. ISBN 8072262572. info
  • HLAVENKA, Jiří. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací : 5500 pojmů z oblasti výpočetní techniky : přes 7000 křížových vazeb : výklad anglických i českých odborných i českých odborných pojmů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 1997. x, 452. ISBN 8072260235. info
  • HLAVENKA, Jiří a Petr SAMŠUK. První kroky s počítačem. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 1995. 100 s. ISBN 80-85896-37-0. info
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2003/VIK11A11