VHDS1 Musicological Seminar I

Faculty of Arts
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Dr. Geoffrey Chew (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Wed 16:40–18:15 J21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Doktorandské semináře se konají 1x měsíčně v průběhu podzimního a jarního semestru. Posluchači povinně absolvují 4 semestry semináře. Semináře jsou veřejné, přístupné i posluchačům nižších stupňů studia a širší veřejnosti. Jejich hlavní náplní jsou přednášky doktorandů (1-2 ročně), případně dílčí prezentace výsledků jejich samostatné tvůrčí vědecké práce. Nedílnou součást seminářů představuje řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům. Doplňkem seminářů jsou přednášky pedagogů ústavu či hostů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: 2 hodiny jednou měsíčně.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2008/VHDS1