PSD_OP1 Odborná publikace I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu student prokáže svoji schopnost zpracovat výzkumný záměr disertační práce, pracovat s odbornými texty a příslušnými literárními prameny. Výsledkem je prezentace dílčích, nebo sumarizovaných výsledků jeho disertační práce formou příspěvku v domácím, nebo zahraničním odborném tisku.
Osnova
  • Osnova nemůže být vzhledem k charakteru předmětu zadána.
Literatura
  • Seznam literárních zdrojů se odvíjí od tématu zadané disertační práce.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Student si zapisuje v případě, že nemá dostatečný počet kreditů (tj. celkem 180 kreditů)- tzn. u jazykové varianty B a C.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.