CS

FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi - Course Information

KPI22 Kreativní práce s informacemi

Faculty of Arts
Autumn 2011
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jan Zikuška (lecturer)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (seminar tutor)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (seminar tutor)
Mgr. Gabriela Šimková (seminar tutor)
Supervisor
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Zikuška
Prerequisites (in Czech)
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
Course objectives (in Czech)
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje tématickou oblast rozvoje informační gramotnosti studentů. Navazuje a doplňuje tak tradiční témata práce s informacemi o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k plně e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat a využívat metody informačního přetížení;
- efektivně aplikovat pravidla brainstormingu;
- pojmenovat a srovnat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat při studiu metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- znát a aplikovat základní pravidla typografie odborného textu;
- využít aplikace určené pro sběr dat (hlasování, ankety a výzkumy);
- navrhnout a vytvořit efektivní a poutavou prezentaci;
- interpretovat prvky verbální a nevrbálního projevu;
- popsat a využívat nástroje pro publikování na internetu;
Syllabus (in Czech)
 • Brainstorming
 • Myšlenkové mapy
 • Informační hygiena
 • Time management
 • Rychločtení
 • Tvůrčí psaní
 • Typografie textu
 • Aplikace pro dotazování
 • Prezentace informací
 • Verbální a neverbální projev
 • Techniky učení
 • Publikování na internetu
Teaching methods (in Czech)
E-learning v LMS IS MU
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru bude zadáno 6 písemných úkolů k vypracování a 3 testy. Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné vypracování všech zadaných úkolů a splnění testů na minimálně 70 %. Podrobnější informace o hodnocení jednotlivých úkolů jsou uvedeny v interaktivní osnově.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: celý předmět je formou eLearningu.
Teacher's information
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/KPI22/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2011/KPI22