PSB_22 Praktikum empirického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSB_22/Voborilprostor: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vobořil
Předpoklady
V podzimním semestru 2013 je předmět určen pouze pro studenty aktivní při testování prostorové představivosti (jaro 2013)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Dlouhodobý seminář je určen pro předem vybrané studenty.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání základních zkušeností se sběrem dat, případně jejich zpracováním. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o: 1. sběr dat (např. zadávání dotazníků); 2. zpracování dat (např. přepisování údajů do Excelu nebo jiných statistických programů). Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
praxe (v závislosti na rozsahu výzkumu)
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Informace učitele
Poslední změna provedena 16. 5. 2012. Alena Slezáčková
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.