LJMgrB13 Europe in the Time of Barbarian Invasions I

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 10:50–12:25 C21
Prerequisites
LJBcA10 History - Ancient World II || HIA104 The Classical World || MED04 Mediterranean History II
Základní kurz dějin starověku (není bezpodmínečnou podmínkou)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 25 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Upon succsesful completion of this course, student will be able to discuss the historical changes in the development of later Roman Empire;
to evaluate the costructive role of the great migration period in the history;
he will be able to evaluate the written sources to the life of Germans and Huns;
he will be able to discuss the importance of these tribes for the history of early medieval Europe
Syllabus
 • 1. The migrations of peoples as one of the most important proceedings of the world history. Tacitus about the life of Germans.
 • 2. The Situation of the Roman Enmpire in the period of great migration.
 • 3. The beginnings of the migrations of Germanic peoples.
 • 4.The first conflicts between the Romans and Germans (to the age of so called Marcomanian wars). The Marcomanian wars.
 • 5. The changes in the barbarian world during the 3th century A.D.
 • 6. The history of the Huns (Hsiung-nu) in Asia.
 • 7. The comming of Huns to the territory of Europe and its consequences.
 • 8. The empire of Attila; The Huns and the Roman Empire; the Huns and the subjected Germanic tribes.
 • 9. The Wisigoths and the Empire; the first Christians of the Germanic world. Vulfilas Bible.
 • 10. The Ostrogothic state in Italy and the traditions of antiquity in it.
 • 11. The Vandals, Suebes and Alans. The state of Vandals in Roman Africa and the persecution of catholic inhabitants of this land.
 • 12.The Burgunds and their relations to the Romans inhabitants in Rhona valley. 13) The comparison of the nominated states.
Literature
  required literature
 • EDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2.
  recommended literature
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy (The great migration of people and the East of Europe). I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 pp. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
  not specified
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech (An admiration and critique of the lives of barbarians in sources from the classical era). SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, vol. 1997, G 39, p. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku (The Antiquity, Christianity and the thinking of christianizated Germans in the late Antiquity and the early middle ages). In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. p. 9-17, 9 pp. ISBN 80-214-1865-6. info
 • OLIVA, Pavel and Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • BYSTRICKÝ, V. Sťahovanie národov. (454-568). Bratislava 2008.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů (The great migration of peoples). III. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 pp. Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • HEATHER, Peter. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 80-7106-199-9. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • WOLFRAM, Herwig. Das Reich und die Germanen : zwischen Antike und Mittelalter. 1. Aufl. Berlin: Siedler, 1998. 476 s. : i. ISBN 3-442-75518-2. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
Teaching methods
class (one hour per week), seminars (1 hour per week), reading of ancient sources, class discusiion
Assessment methods
Written test or oral examination (accordig to the number of students in course) aimed at testing student's insight into topics explained during lectures.
5 questions (the Late Roman Empire, the sources to the study of so called Barbarians, the history of the "barbarian states" on the Roman teritory or of the empire of Huns, the religious questions of the time of barbarian invasions, the explaining of some term (hospitalitas, personality of law and so on).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze však zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Information about innovation of course.
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/LJMgrB13

Go to top | Current date and time: 19. 6. 2018 02:49, Week 25 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System