ISKM59 Online tutoring

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Hana Tulinská (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Tue 24. 9. to Tue 17. 12. each odd Tuesday 17:00–18:40 B2.43
Prerequisites (in Czech)
Zájem o (online) vzdělávání. Vhodné pro studenty třetího ročníku bc studia a magisterské studenty.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 14 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/14, only registered: 0/14, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/14
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvíjet základní kompetence k tutorování – poskytování zpětné vazby a podpory v online vzdělávání na příkladech univerzitních online kurzů. Detailněji se zaměříme na tři oblasti hodnocení vycházející z rámce EU Digital Competence for Educators.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci kurzu budete umět:
 • vybírat a využívat existující nástroje a formáty pro hodnocení (formativní nebo sumativní hodnocení; kvízy, e-portfolia,…)
 • vybírat a využívat nástroje, které poskytují data o učení a učebním chování studenta a získaná data analyzovat pro úpravu další výuky
 • poskytovat zpětnou vazbu v online učebním prostředí.
 • Syllabus (in Czech)
  • Strategie hodnocení – využití technologií pro formativní a sumativní hodnocení a výběr adekvátních formátů a přístupů k hodnocení
  • Analýza učebního chování – analýza a interpretace digitálního učebního chování zahrnující aktivitu, výstupy a pokrok studenta
  • Zpětná vazba a plánování – využití digitálních technologií k poskytnutí cílené a vhodně načasované zpětné vazby; schopnost adekvátně přizpůsobit vyučovací strategie a poskytnout cílenou pomoc na základě analýzy učení.
  Teaching methods (in Czech)
  Kurz probíhá formou blended learning - prezenčních setkání a online úkolů. Prezenčních setkání je tři až pět, dle potřeb a domluvy (rozvrh odkazuje pouze na zamluvenou místnost). Skládá se z četby připravených materiálů, plnění úkolů v podobě praktického zkoušení nástrojů pro hodnocení a nácviku zpětné vazby v podobě peer-assessmentu v rámci kurzu. Závěrečným úkolem je poskytnutí zpětné vazby studentům Kurzu práce s informacemi na jejich závěrečný úkol (poslední týden v lednu, první týden v únoru). Ukončení kurzu je v podobě kolokvia v únoru – rozprava nad prací v semestru.
  Assessment methods (in Czech)
  - plnění průběžných úkolů, závěrečného úkolu - kolokvium
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  The course is also listed under the following terms Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ISKM59