KPI11 Information Literacy Course

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Tulinská (lecturer)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Mgr. Klára Dvořáková (seminar tutor)
Mgr. Anna Puchovská (seminar tutor)
Mgr. Vojtěch Hamerský, DiS. (assistant)
Mgr. Sára Hrabalová (assistant)
Mgr. Jana Krůčková (assistant)
Mgr. Veronika Lolová (assistant)
Bc. Jana Procházková (assistant)
Bc. Daniela Uřičářová (assistant)
Mgr. Klára Weiss (assistant)
Mgr. Marta Zonková (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Tulinská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites
Computer literacy at the user level. Ability to work with the Internet, curiosity, ability to work independently and the desire to seek solutions independently. The course is particularly suitable for undergraduate students.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 350 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 54/350, only registered: 0/350, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/350
Course objectives
The aim of the course is to develop your information literacy, especially with regard to study, professional and professional development. This means briefly from information retrieval, through study, research to the creation of text.
We will focus on six areas
We will think about what authority means - professional, professional, and how to evaluate the information resources you will encounter. We will show that creation (seminars, blog,…) is a creative process, but not linear. Let us consider the value of information for personal development, education, profit and the importance of sharing resources, which is also student work. We will look at research as a process of finding answers to questions of self-curiosity and social significance. Let's take a look at the fact that science is also on social networks and communication is one of its foundations. We will try to googling and searching is a process of expanding your own horizons and a gateway to new knowledge.

Learning outcomes
Students will be able to:
 • find the right places to find information
 • effectively search professional databases to find quality resources for their work,
 • choose keywords well
 • correctly quote to increase the value of your work,
 • better write academic papers
 • critically assess which resource is appropriate for the need,
 • choose the appropriate form of publishing and self-presentation,
 • think about selected topics of work with information in a broader social context.
 • Syllabus
  • Searching as a strategic discovery
  • Evaluation of information quality
  • Research as a process of asking
  • Information has value
  • Knowledge as a dialogue
  • Information creation as a process
  Literature
   recommended literature
  • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan and Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan and Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
  • KRČÁL, Martin and Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 pp. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   not specified
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Teaching methods (in Czech)
  Kurz je plně distanční s dvoutýdenní periodicitou. V prvním týdnu studujete články na webu kisk.phil.muni.cz/kpi a plníte úkol v informačním systému (IS MUNI). Druhý týden dáváte zpětnou vazbu spolužákovi v kurzu a snažíte se poučit ze zpětné vazby, kterou jste sami získali. Pro absolvování úkolu je třeba splnit všech šest úkolů, online test, závěrečnou práci v podobě kratší seminární práce.
  Assessment methods
  Distance online course, comprised of 10 theme modules. For succesful course conclusion, students have to: - fulfil continuous written homeworks and tests - pass a final written homework and test
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  Information on the extent and intensity of the course: celý předmět je formou eLearningu.
  Teacher's information
  http://kisk.phil.muni.cz/kpi
  The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/KPI11