NJI_04A Úvod do teorie literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
NJI_04A/01: Po 10:00–10:50 J22, J. Budňák
NJI_04A/02: Po 8:00–8:50 D41, J. Budňák
Předpoklady
Nestanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní techniky práce s literárním textem. Důraz je kladen především na aplikaci textově analytických a interpretačních dovedností a na nácvik vlastního analytického psaní o literárních textech (lyrika, epika, drama). Předmět je nabízen studentům germanistiky, nederlandistiky i nordistiky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- identifikovat a pojmenovat základní stavební prvky literárního textu,
- přiřadit tyto prvky k základním rovinám literárního textu (situace, obsah, forma, metaforika atd.),
- analyzovat funkci konkrétních struktur v literárním textu,
- formulovat elementární argumentativní text coby interpretaci krátkého literárního textu.
Osnova
 • 1. Situace promluvy v literárním textu (lyrika, epika).
 • 2. Obsahová rovina (lyrika, epika): motiv, látka, tematika, klíčové pojmy, binární opozice.
 • 3. Forma lyrického textu.
 • 4. Obrazová stránka lyrického textu.
 • 5. Vypravěč v epickém textu: kdo mluví?
 • 6. Perspektiva v epickém textu: kdo vidí?
 • 7. Kompozice argumentativních klauzur k literárním textům.
Literatura
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 59 s. ISBN 8024400243. info
 • Harzer, Friedmann. Literarische Texte interpretieren. Lyrik - Prosa - Drama. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017.
 • KOLÁR, Robert. Interpretace textů : (nejen) ke státní maturitě. 1. vydání. Praha: Akropolis, 2010. 149 stran. ISBN 9788087481059. info
 • PROKEŠ, Josef. Interpretace uměleckých textů : studijní text předmětu Interpretace textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 65 s. ISBN 8021039752. info
Výukové metody
seminář, diskuse, četba, skupinové analýzy, prezentace
Metody hodnocení
účast, aktivní příprava, domácí práce, klauzury/interpretace (poezie, próza)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.