ETBB129 Člověk a les

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 12:00–15:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s fenoménem lesa, způsoby jeho využívání hospodářského využívání lidmi i jeho funkcemi lesa v kultuře přesahy lidského společenství.
Výstupy z učení
Na konci toho předmětu budou studenti schopni popsat způsoby kulturního využívání lesů a zacházení s lesy v prostoru českých zemí od minulosti až do současnosti. Budou schopni identifikovat a evaluovat základní etnologickou literaturu k této problematice.
Osnova
  • Etnologické a historické vymezení vztahů člověka k lesním ekosystémům od středověku až do současnosti v teritoriu střední Evropy s akcentem na české země. Způsoby využívání lesního prostoru a participace specifických sociálních skupin v různých existenčních závislostech.
Literatura
  • KLVAČ, Pavel. Člověk a les. In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-7, 80 s. ISBN 80-210-4202-8. info
  • DIMOPOULOS, Panayotis, Erwin BERGMEIER, Milan CHYTRÝ, John RODWELL, Joop SCHAMINÉE a Karle SÝKORA. European oak woodlands: past, present and future. Botanika Chronika. Patra, 2005, roč. 18, č. 1, s. 1-316. ISSN 0253-6064. info
  • WOITSCH, Jiří. Zapomenutá potaš : drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 305 s. ISBN 8085010534. info
Výukové metody
2 přednášky, zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ETBB129