PH1205 Filozofie dějin

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit hlavní myšlenky filosofie dějin od antiky po současnost. Hlavní pozornost se soustředí na velké koncepce filosofie dějin v 18. a 19. století. Po ukončení kursu budou studenti schopni vyjmenovat hlavní proudy filosofie dějin a jejich představitele. Dále dokáží představit nejvlivnější koncepce a vysvětlit jejich zdůvodnění, motivace a nedostatky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kruzu bude student schopen představit hlavní koncepce, které se objevily v dějinách filosofie dějin, a vysvětlit jejich hlavní myšlenky; student pochopí význam filosofie dějiny a bude schopen kriticky zhodnotit jejich ideologická nebezpečí.
Osnova
 • 1) Antická filosofie dějin
 • 2) Křesťanská a středověká filosofie dějin
 • 3) Osvícenská filosofie dějin – Voltaire, Turgot, Condorcet
 • 4) Kant
 • 5) Vico
 • 6) Hegel
 • 7) Marx
 • 8) Pozitivismus
 • 9)Spengler
 • 10) Kritika filosofie dějin ve 20. století (Adorno-Horkheimer, Popper, Marquard)
 • 11) Konec dějin: post-histoire, postmoderna
 • 12) Současnost filosofie dějin (studium civilizací, technooptimismus)
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHLOSSBERGER, Matthias. Geschichtsphilosophie. Berlin: Akademie Verlag, 2013. 269 stran. ISBN 9783050064543. info
 • A companion to the philosophy of history and historiography. Edited by Aviezer Tucker. First published. Malden: Wiley-Blackwell, 2011. xii, 563. ISBN 9781405149082. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin : problémy a perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 295 stran. ISBN 8021035935. info
  neurčeno
 • BREITENSTEIN, Peggy H. Die Befreiung der Geschichte : Geschichtsphilosophie als Gesellschaftskritik nach Adorno und Foucault. Frankfurt: Campus, 2013. 325 s. ISBN 9783593395982. info
 • DOKULIL, Miloš. Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin? In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 41-54. ISBN 80-210-2483-6. info
 • KLEINGELD, Pauline. Geschichtsphilosophie bei Kant : Rekonstruktion und Analyse : proefschrift. Leiden: [s.n.], 1994. 239 s. + 2. info
 • DOKULIL, Miloš. Filosofií dějin k dějinám filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 180 s. ISBN 8021004185. info
 • SCHAEFFLER, Richard. Einführung in die Geschichtsphilosophie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973. 245 s. ISBN 3534055918. info
Výukové metody
Kurs probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemné kolokvium v IS. Kolokvium sestává ze dvou částí: V první části student odpoví na jednu z položených otázek, které budou vycházet z prezentací, jež mají studenti k dispozici. Ve druhé části studenti studenti stručně charakterizují jeden z pramenných textů, které mají k dispozici v ISu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.