PO1B003 Jazyková cvičení III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve cvičeních jsou prohlubovány získané znalosti z Jazykového semináře I až III o gramatických strukturách a lexiku, jejich praktické užití jak ve formálním tak v neformálním jazyce. Je procvičován mluvený projev (prostřednictvím diskuse a argumentace). Tem como objectivo aprofundar e praticar os conhecimentos aprendidos da língua , tanto a nível de estruturas gramaticais como de léxico.
Výstupy z učení
Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B1 Po absolvování kurzu by student měl být schopen: -interagovat - aktivně komunikovat v každodenních společenských situacích - aktivně používat nově získané gramatické znalosti - porozumět různým typům textů v denním tisku. - formulovat své názory a stanoviska k daným tématům - vypracovat krátké písemné sdělení o probraných tématech No final deste nível, os conhecimentos e competências do estudante deverão alcançar o nível B1 Após a frequência do curso o estudante deverá começar a sentir-se apto para: -interagir sobre diferentes temas _ intervir em trocas comunicativas em relações sociais diárias, - aplicar os novos conhecimentos gramaticais adquiridos. - compreender diferentes tipos de textos de imprensa. - formular opiniões sobre temas abordados - elaborar curtas exposições por escrito
Osnova
 • Látka probíraná v Jazykovém semináři I až III je zde procvičována formou cvičení, pracovních listů, krátkých textů, novinových článků. Trabalho com textos de imprensa, exercícios gramaticais. Objectivo dos trabalhos práticos é simultaneamente aprofundar as capacidades linguísticas do estudante e aproximá-lo da realidade portuguesa, através de textos. Espera-se uma participacao activa
Literatura
  povinná literatura
 • Carla Oliveira e Luísa Coelho, Gramática Aplicada Português Língua Estrangeira - A1/A2/B1 , ISBN: 9789724746036, ed. Lidel , 2014
  doporučená literatura
 • Ana Tavares. Português XXI - 3 nível B1 - Manual, Ed Lidel 2005, ISBN 978-972-757-552-7
 • Portugues Prático, Hueber Verlag,
  neurčeno
 • artigos da imprensa portuguesa: Publico, Diário de Not)icias, Grande Reportagem e Visao
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení, při kterých jsou zpracovávány pracovní listy, krátké texty a novinové články.
Metody hodnocení
Cvičení, nepovinná účast; předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po úspěšném napsání dvou testů během semestru a závěrečného testu.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.