PSBB038 Kariérní start

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michaela Odehnalová (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Kóša (pomocník)
Mgr. Vojtěch Očenášek (pomocník)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 D21
Předpoklady
! PS_BB064 Kariérní start
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/30, pouze zareg.: 3/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Díky kurzu získáte příležitost nahlédnout do průběhu různých typů výběrových řízení, porozumíte procesu kariérního plánování a zdokonalíte své komunikační dovednosti. Dále odhalíte své silné i slabé stránky, rozvinete potřebné kompetence pro svou budoucí kariéru a prozkoumáte možnosti, které Vám trh práce nyní nabízí. Po skončení kurzu budete schopni sami dále pracovat na svých specifických dovednostech, které využijete v praxi a získáte tak větší jistotu při hledání stáže, zkráceného úvazku nebo při vstupu na trh práce po absolvování VŠ.

Na hodinách se setkáte s unikátním způsobem výuky, která bude z velké části vedena interaktivně, pomocí koučování a zakomponování koncepce CMS (Career Management Skills) osvědčené v severských zemích. Zároveň budete mít možnost si sami zvolit tematické zaměření 1/4 lekcí na základě svého kariérního směřování a problémů, které ohledně kariéry řešíte.
Výstupy z učení

Absolvent kurzu:

• Orientuje se v kariérním plánování a při výběrovém řízení jej jen tak něco nerozhodí;
dokáže vytvořit kvalitní životopis a motivační dopis;
• ví, kde nalezne relevantní informace, které mu pomohou s uplatněním na trhu práce a s jeho kariérním rozvojem;
zná požadavky zaměstnavatelů a dokáže určit klíčové dovednosti a kompetence, které vyžaduje aktuální trh práce v České republice;
uvědomí si své kompetence, schopnosti, motivaci a osobnostní předpoklady s ohledem na svou uplatnitelnost;
zdokonalí své komunikační schopnosti a dokáže rozvíjet nejen své přednosti, ale i nedostatky;
• naučí se klást vhodné otázky a vnímat druhého člověka skrze koučovací techniky;
Osnova
 • Pevně stanovená témata (Pevně daný seznam probíraných témat) :
 • Stanovování kariérního cíle
 • Přenositelné kompetence a jejich rozvoj
 • Profesní směřování
 • Životopis a motivační dopis
 • Akční plán
 • Proces výběrového řízení

  Výběrová témata (Volitelná témata, která se budou, či nebudou vyučovat na základě vašich preferencí):
 • Základy pracovního práva
 • Organizační dovednosti
 • Zvládání stresu a zátěže
 • Personal branding
 • Pohovory
 • Psychologická diagnostika
 • Finanční smýšlení
Literatura
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. url info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 375 s. ISBN 9788073679309. info
 • ARMSTRONG, Michael. Armstrong’s handbook of human resource management practice. 11th ed. London: Kogan Page, 2009. xxvi, 1062. ISBN 9780749452421. info
 • WHITMORE, John. Koučování : příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Translated by Aleš Lisa. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 125 s. ISBN 8085603756. info
Výukové metody
Interaktivní vedení předmětu, práce ve skupinkách, práce na dílčích domácích úkolech.
Metody hodnocení
Průběžné plnění krátkých úkolů, aktivita v hodinách, účast na kolokviu, 50% účast na lekcích, vyplnění vstupního a závěrečného dotazníku a odevzdání minutové video prezentace sama sebe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.