PSBB053 Trénink komunikačních dovedností

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Wolfová (přednášející)
Mgr. Martina Vyhnalová (přednášející)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 C51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/8, pouze zareg.: 1/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvinout argumentační schopnosti studentů a podpořit jejich aktivní zapojení do diskuze.
Studenti se seznámí s faktory, které zásadním způsobem ovlivňují styl a způsob komunikace. Kurz je specifický především tím, že zahrnuje minimum teorie a apeluje zejména na rozvoj praktických dovedností a samostatného kritického uvažovaní studenta prostřednictvím diskuze nad různými (mnohdy kontroverzními) tématy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat principy zdravé komunikace;
- určit rozdíly a společné charakteristiky mezi vlastní identitou a rolemi, které v životě zastává;
- vyjmenovat různé typy kognitivních zkreslení a uvést k nim příklady;
- formulovat a smysluplně prezentovat svůj vlastní názor k probíraným tématům
Osnova
 • Úvodní setkání
 • Role emocí v komunikaci, zdravá komunikace
 • Identita a role
 • Heuristiky, kognitivní zkreslení a argumentační fauly
 • Etická dilemata
 • Věda (a/vs.) praxe
 • Vaše téma
Literatura
  doporučená literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Cognitive psychology : a student's handbook. Eighth edition. London: Psychology press, Taylor & Francis Group, 2020. xxxii, 946. ISBN 9781138482234. info
 • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace. Translated by Norma Garcíová. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2016. 221 stran. ISBN 9788026210795. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 198 s. ISBN 9788024744841. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Translated by Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil, 2012. 542 stran. ISBN 9788087270424. info
Výukové metody
Výuka je pojata především prakticky (diskuze, praktická cvičení, práce ve skupinách).
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení probíhá formou ústního kolokvia. Podmínkou je 80% účast na seminářích a aktivní zapojení ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.