PS_BA025 Základy psychodiagnostiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
Mgr. Monika Vodová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 N41
Předpoklady
Předmět navazuje na Metodologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je předložit systematický přehled psychodiagnostických metod, stručně připomenout zásady jejich konstrukce a psychometrické vlastnosti a poskytnout studentům nástroje k poznávání lidské psychiky.
Výstupy z učení
Studenti budou orientováni v psychodiagnostických metodách, jejich účelu, základních psychometrických charakteristikách, podmínkách užití a zásadách etiky při práci s psychodiagnostickými metodami. Studenti budou schopni určit hlavní diagnostické kategorie a zvolit rámcovou diagnostickou baterii.
Osnova
  • Okruhy otázek ze Základů psychodiagnostiky•Psychometrické vlastnosti diagnostických metod•Klinické metody: pozorování•Klinické metody: rozhovo•Klinické metody: anamnéza•Výkonové testy: princip, přehled, dělení•Testy inteligence: princip, přehled, dělení•Jednoduché testy inteligence• Testy paměti , Testy kreativity, Testy parciálních a kombinovaných schopností, Testy parciálních a kombinovaných schopností, Testy parciálních a kombinovaných schopností, Test koncentrace pozornosti, Test laterality, Testy uměleckých schopností a technických schopností, Testy verbálních schopností a matematických schopností, Testy osobnosti: princip, přehled, dělení Dotazníkové metody: princip, přehled, dělení Jednodimenzionální dotazníky a inventáře, Posuzovací stupnice - princip, přehled, dělení Sebeposuzovací stupnice Objektivní posuzovací stupnice
Literatura
    doporučená literatura
  • Clinical interviewing. Edited by John Sommers-Flanagan - Rita Sommers-Flanagan. Fifth edition. 1 online r. ISBN 9781118270042. info
  • COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Translated by Kateřina Bodnárová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 203 s. ISBN 9788026204992. info
  • SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Etické aspekty psychodiagnostické činnosti. In Etické otázky v psychologii. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 163-196. Psychologie odborná. ISBN 978-80-7367-845-6. info
  • Handbook of clinical interviewing with adults. Edited by Michel Hersen - Jay C. Thomas. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. vii, 504. ISBN 9781412917179. info
  • Clinical behavior analysis. Edited by Michael J. Dougher. Reno, Nevada: Context Press, 2000. x, 302. ISBN 9781626252844. info
Výukové metody
Výuka je založena na multimediálních interaktivních přednáškách s využitím praktických ukázek psychodiagnostických metod.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednou týdně a je zakončena kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.