UZPOA901 Didaktika portugalštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Ukončené bakalářské studium. Diploma de bacharelato
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: .
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs poskytuje základní informace z lingvodidaktiky a zaměřuje se především na současné tendence ve vývoji cizojazyčného vyučování s přihlédnutím na specifičnosti portugalského jazyka. Je určen posluchačům, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost. Zabývá se především těmito okruhy: 1) Didaktické a metodické principy výuky CJ a její cíle. 2) Jazykové prostředky z didaktického hlediska a materiální didaktické prostředky. 3) Řečové dovednosti a jejich nácvik. 4) Typy, struktura a organizační formy vyučovací hodiny. 5) Aktivizace žáků, aktualizace učiva. Práce s učebnicí. 6) Seznámení s různými metodami výuky PO a příslušnými učebnicemi. 7) Audiovizuální pomůcky a práce s nimi. Jazyková labora-toř. 8) Práce s autentickými materiály a jazykové hry ve výuce. 9) Kontrola, zkoušení a hodnocení. 10) Vývoj metodických směrů ve výuce CJ.
Osnova
  • Zabývá se především těmito okruhy: 1) Didaktické a metodické principy výuky CJ a její cíle. 2) Jazykové prostředky z didaktického hlediska a materiální didaktické prostředky. 3) Řečové dovednosti a jejich nácvik. 4) Typy, struktura a organizační formy vyučovací hodiny. 5) Aktivizace žáků, aktualizace učiva. Práce s učebnicí. 6) Seznámení s různými metodami výuky portugalštiny a příslušnými učebnicemi. 7) Audiovizuální pomůcky a práce s nimi. Jazyková labora-toř. 8) Práce s autentickými materiály a jazykové hry ve výuce. 9) Kontrola, zkoušení a hodnocení. 10) Vývoj metodických směrů ve výuce CJ. O curso tem como objectivo a introdução a conceitos fundamentais do ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. Assim serão abordados conceitos como: 1.Competência comunicatica - gramatical - pragmática - sociolínguística Aspectos a considerar na planificação lectiva: currículo,objectivo,prespectivação, selecção de materiais,prcesso de avaliação Contextos de aprendizagem reais e simulados Sugestões de actividades práticas 2. Avaliação de compendios de português língua estrangeira
Literatura
  • Ricardo Marques,M.E.; Didáctica das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta de Lisboa 1990
  • Galisson, Coste, Dicionário de didáctica das línguas, Almedina 1983
  • Didácticas da Língua e da Literatura, Vol.I,II, Almedina -Coimbra 2000 - Faculdade de Coimbra
  • Álvares Pereira, EScrever em Português, Didácticas e Práticas, ASA 2000
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostatnou prezentací studentů, při kterých student prokazuje schopnost uplatnit své teoretické znalosti v učitelské praxi.
Metody hodnocení
Seminář,prezentace a diskuse na zvolené téma; předmět je zakončen zápočtem na základě odevzdané písemné práce na zvolené téma. Apresentação dos temas e discussão Avaliação: Apresentação por escrito de um dos temas abordados trabalho contínuo
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/UZPOA901