ETBA117 Sídlo a dům

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje vstup do problematiky výzkumu lidového stavitelství a vesnického sídla. Seznamuje studenty s historickým vývojem odborného zájmu o problematiku, uplatňovanou terminologií, typologií a základní genezí lidového domu ve střední Evropě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen definovat základní terminologii tradiční lidové architektury a vesnického sídla. Bude schopen identifikovat fáze vývoje osídlení a domu v historii od rudimentálních forem (podzemní obydlí) k formám ovlivněným stylovou architekturou.
Osnova
 • Lidový dům jako součást kulturního dědictví.
 • Směry a metody výzkumu. Heuristika.
 • Sídlo a jeho problematika.
 • Vývoj lidského obydlí od rudimentálních forem.
 • Stavební materiál, konstrukce.
 • Vývoj domovní dispozice, interiér, bydlení.
 • Hospodářské, technické a sakrální stavby.
 • Typologie lidového domu v českých zemích.
 • Lidová architektura v současném světě.
Literatura
  doporučená literatura
 • JELÍNEK, Jan. Střecha nad hlavou : počátky lidské architektury. Brno: Moravské muzeum - Ústav Anthropos, 1986. 58 s. info
 • VAŘEKA, Pavel. Archeologie středověkého domu. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2004. 437 s. ISBN 8090341217. info
 • FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno, 1974. info
 • MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha, 1980. info
 • ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby : architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 246 s. ISBN 8072030825. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ETBA117