Bi0113BZ Diplomová práce z biologie IV. (ÚBZ)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi9112BZ Dipl. práce z biol. III. (ÚBZ) && Bi8111BZ Diplom. práce z biol. II (ÚBZ) && Bi7110BZ Diplom. práce z biol. I. (ÚBZ)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce IV je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 57, [9]. ISBN 8024510529. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
studium literatury, experimentální práce, konzultace s vedoucím diplomové práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi0113BZ