EN

PřF:Bi0187 Mgr. SZZ ze zool. a ekologie - Informace o předmětu

Bi0187 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pro absolventy oboru Systematická biologie a ekologie ve směru Zoologie se zkouška skládá ze 3 povinných okruhů: Systém a evoluce bezobratlých, Systém a evoluce obratlovců a Ekologie živočichů a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Hydrobiologie b) Parazitologie c) Etologie d) Entomologie e) Půdní zoologie.
Osnova
  • Detailni osnova (11 stran) viz http://botzool.sci.muni.cz/study/szv_zoologie_mgr.pdf Také v akreditačních materiálech zveřejněných na webových stránkách PřF MU (http://www.sci.muni.cz/akreditace/b/1501tochp.htm)
Literatura
  • viz požadavky v SZZ
Metody hodnocení
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi0187